angelholmssjukhus.se Start - Region Sk?ne

angelholmssjukhus.se
Title: Start - Region Sk?ne
Keywords:
Description: Region Sk?ne ansvarar f?r v?rden i Sk?ne och har dessutom ett ansvar f?r utvecklingen av n?ringsliv, kommunikationer, kultur ?och samarbete med andra regioner i och utanf?r Sverige.
angelholmssjukhus.se is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. angelholmssjukhus.se has 43% seo score.

angelholmssjukhus.se Information

Website / Domain: angelholmssjukhus.se
Website IP Address: 194.103.189.144
Domain DNS Server: c.dns.songnetworks.se,b.dns.songnetworks.se,a.dns.songnetworks.se,rsipm023.skane.se

angelholmssjukhus.se Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

angelholmssjukhus.se Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

angelholmssjukhus.se WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Wed, 27 Jul 2016 16:27:42 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

angelholmssjukhus.se Keywords accounting

Keyword Count Percentage

angelholmssjukhus.se Traffic Sources Chart

angelholmssjukhus.se Similar Website

Domain Site Title
nahe-news.com Start - Nahe-News - Die Internetzeitung für die Nahe-Region
region9hsa.org Region IX Head Start Association
demenz-service-suedwestfalen.de Start - Demenz-Servicezentrum Region Südwestfalen
demenz-service-niederrhein.de Start - Demenz-Servicezentrum Region Niederrhein
is-hr.de Start- International School Hannover Region
demenz-service-muensterland.de Start - Demenz-Servicezentrum Region Münsterland
demenz-service-duesseldorf.de Start - Demenz-Servicezentrum Region Düsseldorf
reg6hsa.org Region VI Head Start Association
esc19hs.net ESC Region 19 Head Start
region9headstartassociation.org Region IX Head Start Association

angelholmssjukhus.se Alexa Rank History Chart

angelholmssjukhus.se aleax

angelholmssjukhus.se Html To Plain Text

Start - Region Sk?ne Javascript verkar inte vara p?slaget? - Vissa delar av Region Sk?nes webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbl?sares inst?llningar. G? till Huvudmeny G? till undernavigering G? till sidans inneh?ll Hj?lpmeny Select language Region Sk?nes webbplatser 1177.se Skanetrafiken.se Utveckling.skane.se Vardgivare.skane.se Skane.com Visitskane.se Skanecare.com Investinskane.com Filmiskane.se Eventinskane.com Klimatsamverkanskane.se Vetenskaphalsa.se Innovationskane.com Movingtosouthernsweden.com Skanesdansteater.se Malmoopera.se Levaiskane.se Funkar.skane.se Sk?nes taltidning Select language English svenska Tillg?nglighet L?ttl?st Teckenspr?k Lyssna Logotyp Region Sk?ne S?k p? hela webb platsen Meny S?k H?lsa och v?rd Hitta v?rd S? fungerar v?rden Hitta mottagning V?rdcentraler och annan prim?rv?rd Sjukhus S?ka psykiatrisk v?rd Helt Okej - podcast om ungas psykiska h?lsa 1177 V?rdguiden H?lso- och v?rdval E-tj?nster i v?rden Ambulans Vaccination Blodgivning Hembes?k av l?kare Mobil ungdomsmottagning Organdonation Tandv?rd Hitta tandl?kare Avgifter i tandv?rden Barn- och ungdomstandv?rd Tandreglering f?r barn och ungdomar Vuxentandv?rd Tandv?rdsst?d vid s?rskilda behov Om du inte ?r n?jd med din tandv?rdsbehandling S? styrs tandv?rden Regler och r?ttigheter i v?rden Avgifter i v?rden Sjukresor F?rdtj?nst St?d och hj?lpmedel St?dperson psykiatrisk tv?ngsv?rd R?d och st?d enligt LSS Om du inte ?r n?jd med v?rden Anm?lan om fysiska hinder i v?rden V?rdgaranti och v?ntetider Din patientjournal Patients?kerhet Lex Maria Smittskydd Sjukskrivning V?rd utomlands V?rd f?r personer fr?n andra l?nder Prover i biobank R?ttspsykiatri H?lsa och livsstil H?lsofr?mjande arbete Familjecentraler R?kstopp inf?r operation Fysisk aktivitet p? recept Rehabilitering p? landsbygd Kultur, h?lsa och livskvalitet Kultur p? recept Artoteket Clownronden Konst i v?ra byggnader Region Sk?nes konstsamling V?rt uppdrag inom h?lso- och sjukv?rd S? styrs h?lso- och sjukv?rden S? f?ljer vi upp h?lso- och sjukv?rden Rikssjukv?rd Utveckling av v?rden E-h?lsa och nya e-tj?nster H?lsostaden ?ngelholm Kollektivtrafik V?rt uppdrag inom kollektivtrafik M?l f?r kollektivtrafiken S? styrs kollektivtrafiken Kommersiell kollektivtrafik Trafiksamarbeten Tillg?nglig resa Nya linjer och fordon Nya t?glinjer och stationer Trelleborgsbanan Kontinentalbanan (Malm?ringen) Marieholmsbanan Simrishamnsbanan S?der?sbanan Lommabanan V?stkustbanan S?dra stambanan Malm?-Lund Sp?rvagnar i Sk?ne Regional superbuss Trafikutredning Lund Resultat fr?n webbenk?t om nytt linjen?t Elbuss i ?ngelholm Kultur Konst och kultur i Sk?ne Arkiv i Sk?ne Bibliotek i Sk?ne Bildkonst och form i Sk?ne Dansakt?rer i Sk?ne Filmakt?rer i Sk?ne Folkbildning i Sk?ne Litteraturakt?rer i Sk?ne Museer och kulturarv i Sk?ne Musikakt?rer i Sk?ne Teatrar i Sk?ne V?rt uppdrag inom kultur S? styrs kulturpolitiken Regional kulturplan 2016-2019 Verksamhetsbidrag till kulturverksamhet Kultur f?r barn och unga Region Sk?nes kulturpris Regionarkiv Patientjournaler Betyg ?vriga allm?nna handlingar Forska p? Regionarkivet Avgifter f?r allm?nna handlingar ?verl?mna arkiv Utveckling V?rt utvecklingsuppdrag Regional utvecklingsstrategi – Det ?ppna Sk?ne 2030 S? styrs utvecklingsarbetet Fakta och statistik om Sk?ne S? tycker sk?ningarna Statistik om Sk?ne Snabbfakta om Sk?ne Transporter och samh?llsplanering Bebyggelse och fysisk planering Sk?ne som cykelregion Kattegattleden Sydostleden V?gar och j?rnv?gar H?ghastighetsj?rnv?g i Sk?ne S? g?r planeringen av v?g och j?rnv?g till Bredband Milj? och natur Fossilbr?nslefritt Sk?ne 2020 Frisk och h?lsosam milj? Sk?neleden och str?vomr?den N?ringsliv, innovation och arbetsmarknad Innovationsarbete Arbetsmarknad Marknadsf?ring av Sk?ne F?retagsutveckling och entrepren?rskap Kultur som n?ring ESS och Max IV Framtidens sjukhus Helsingborgs sjukhusomr?de Malm? sjukhusomr?de Lunds sjukhusomr?de ?ngelholms sjukhusomr?de Trelleborg - R?ttspsykiatri S? bygger vi Sveriges st?rsta plusenergihus Modernt bygge - modern v?rd Forskning S? finansierar vi forskningen P?g?ende medicinsk forskning BIG3 Enk?ter och unders?kningar f?r dig som ska delta i BIG3 Fr?gor och svar om BIG3 G?S Fr?gor och svar om G?S Forskningsresultat Delta i klinisk studie Anm?l dig till klinisk studie R?dgivning och st?d f?r forskare och n?ringsliv Anslag och ans?kan Regionalt forskningsst?d UFo-anslag ALF-medel Ramanslag f?r klinisk behandlingsforskning Forskningsn?tverk och centrumbildningar Forskningschefer i Region Sk?ne Samverkan med universitet och h?gskolor Kliniska Studier Sverige - Forum S?der Klinisk pr?vningsenhet Hitta till Klinisk pr?vningsenhet Tj?nster inom epidemiologisk och statistisk metodik Tj?nster f?r kliniska studier Regelverk f?r klinisk forskning/pr?vning Centrum f?r prim?rv?rdsforskning P?g?ende doktorandprojekt inom CPF Molekyl?rmedicinska laboratoriet inom allm?nmedicin Verktygsl?da f?r forskare Forskningsst?d och utbildning f?r ST-l?kare Politik och organisation Om Region Sk?ne V?ra ansvarsomr?den Styrande dokument Bidrag, priser och stipendier Samarbete ?ver gr?nserna Krisberedskap Kommunikation och varum?rke Koncernlogotyp Lokala logotyper Trycksaksmallar Hexagon och symboler Skyltmanual Publikationer Om Region Sk?ne p? nationella minoritetsspr?k Suomeksi (finska) – Sk?nen seutu Romani ?hib arlikane (romska arli) – Ovezi regiona Sk?ne Romani chib kaldera?icko (romska kalderash) – Katar o regiona Skone Romani chib lovaricka (romska lovara) – O Regioni Sk?ne Davvisámegiella (nordsamiska) – Guovlu Sk?ne birra Jiddisch (jiddisch - hebreisk skrift) – ?????? ''?????? ?????'' Julevusámegiella (lulesamiska) – Regij?vnn? Sk?ne birra Me?nkieli (tornedalsfinska) – Region Sk?nesta Trader romani (resanderomska) – Palla Region Sk?ne ?arjelsaemiengiele (sydsamiska) – Regijovne Sk?nen b?jre S? bildades Region Sk?ne Jobba hos oss Lediga jobb Status f?r lediga tj?nster Intresseanm?lan Medarbetare ber?ttar F?rm?ner f?r anst?llda i Region Sk?ne V?rt s?tt att vara Att jobba som sjuksk?terska Utbildningsanst?llning f?r sjuksk?terskor Studentmedarbetare L?kare utbildad utomlands S?k AT Forskar-AT S?k ST PTP – Praktisk tj?nstg?ring f?r psykologer Yrken inom Region Sk?ne Press Pressmeddelanden Presskontakter verksamheter och bolag Presskontakter politiska partier Pressbilder Politik och p?verkan S? styrs Region Sk?ne Mandatperioden 2015-2018 Politiska organ Avvecklade politiska organ Dina politiker A - ? Dina politiker efter valkrets Dina politiker efter parti S?k handlingar och beslut Regionr?d och gruppledare Politiska sekreterare S? kan du p?verka Medborgardialog Brukarsamverkan Postlista och diarium Webb-tv fr?n regionfullm?ktige Blanketter f?r f?rtroendevalda Revision Revisionens arbete Granskningsrapporter F?rstudier/PM fr?n revisionen Ekonomi och uppf?ljning Budget Budget 2016 ?rsredovisning ?rsredovisning 2015 Verksamhetsber?ttelser Uppf?ljning Att g?ra aff?rer med oss Upphandling S? g?r en upphandling till Innovationsupphandling Extern remiss RFI – Request For Information Avtal Fakturering och e-handel E-handel H?llbar upphandling Riktlinjer vid bygg- och fastighetsprojekt Milj?krav Sekretess och tystnadsplikt Kommersiellt erbjudande till trafikf?retag Anm?l kommersiell kollektivtrafik Inhyrning av lokaler Extern ?tkomst - RSVPN M?te via Skype f?r f?retag Konstn?rliga gestaltningsuppdrag och konstink?p F?rs?kringar V?ra f?rs?kringar Ansvar Egendom/f?ljdskada F?rm?genhetsbrott Konst och utst?llning Milj?ansvar Motorfordon Olycksfall R?ttsskydd Sanering Skadekonto Tj?nsteresa VD- och styrelseansvar Dotterbolag och stiftelser Skadeanm?lan Fr?gor och svar f?rs?kringar F?rs?kringskostnader Kontakter f?rs?kringar Organisation Koncernledning Koncernkontoret Avdelningen f?r h?lso- och sjukv?rdsstyrning Avdelningen f?r regional utveckling Avdelningen f?r koncernink?p Kultur Sk?ne Regionservice Sk?nes universitetssjukv?rd Sk?nev?rd Sund Sk?nev?rd Kryh Medicinsk service Habilitering och Hj?lpmedel Sk?netrafiken Patientn?mndens kansli Revisionskontor Bolag och stiftelser R?dgivande organ L?kemedelsr?det Etiska r?det Forsknings- och innovationsr?det Branschr?d f?r kulturella och kreativa n?ringar Prioriteringsr?det R?d f?r strategisk upphandling Nyheter Kalender Kontakt St?ng Hem H?lsa och v?rd Hitta v?rd S? fungerar v?rden Tandv?rd Regler och r?ttigheter i v?rden H?lsa och livsstil V?rt uppdrag inom h?lso- och sjukv?rd Kollektivtrafik V?rt uppdrag inom kollektivtrafik Nya linjer och fordon Kultur Konst och kultur i Sk?ne V?rt uppdrag inom kultur Regionarkiv Utveckling V?rt utvecklingsuppdrag Fakta och statistik om Sk?ne Transporter och samh?llsplanering Milj? och natur N?ringsliv, innovation och arbetsmarknad Framtidens sjukhus Forskning Politik och organisation Om Region Sk?ne Jobba hos oss Press Politik och p?verkan Ekonomi och uppf?ljning Att g?ra aff?rer med oss Organisation Nyheter Kalender Kontakt L?s dina v?rd?renden via webben S? ?r det att jobba i Region Sk?ne Vad inneb?r en satsning p? h?ghastighetst?g? Allt fler e-tj?nster Tr?ffa v?ra medarbetare B?ttre j?rnv?g i Sk?ne Hitta v?rd Vill du hitta din v?rdcentral? Eller en avdelning p? sjukhuset? H?r hittar du kontaktuppgifter till offentlig och privat v?rd i Sk?ne. Bidrag f?r glas?gon och linser Fr?n 1 mars har barn och ungdomar fr?n 8 ?r till och med det ?r de fyller 19, r?tt till bidrag f?r glas?gon och kontaktlinser. Vad g?ller f?r din patientjournal? S? h?r g?r du om du vill l?sa din patientjournal, sp?rra uppgifter i den eller se vem som har tittat p? dina uppgifter. Ut och vandra 2016 ?r Vandringens ?r i Sk?ne. Passa p? att uppt?cka Sk?neleden, med ?ver 100 mil av vandringsleder. Synpunkter p? v?rden? Om du har synpunkter eller klagom?l p? v?rden finns det flera s?tt f?r dig att framf?ra detta, b?de som patient och som n?rst?ende. F?lj regionfullm?ktige Du kan se alla regionfullm?ktiges sammantr?den via webben, antingen direkt eller i efterhand. F?R DIG SOM ?R Jobbs?kande V?rds?kande Journalist V?rdgivare Leverant?r Utvecklingsakt?r F?retagare Nyheter Den h?r g?ngen hamnade jag r?tt Avgiftsfri mammografiscreening i hela landet Christer Holmgren utsedd till f?rvaltningschef f?r Regionfastigheter D?rf?r ska du s?ka v?rd i tid Kortare v?rdk?er n?r resurser utnyttjas b?ttre Fler nyheter Kalender 09 augusti Sammantr?de revisorskollegiet 17 augusti Sammantr?de sjukv?rdsn?mnd Sund 18 augusti ?ppet hus p? Clinical Research Centre 19 augusti Sammantr?de sjukv?rdsn?mnd Kryh 19 augusti M?tesplats Sk?ne 2016 Fler h?ndelser Inneh?ll Start H?lsa och v?rd Kollektivtrafik Kultur Utveckling Politik och organisation Hitta snabbt Lediga jobb V?rdmottagningar Press Upphandlingar Kontakt Kontakta oss Kontakta dina politiker F?lj oss i sociala medier Webbplatsen Om webbplatsen Om cookies Anpassa Sajtkarta Region Sk?ne ansvarar f?r h?lso- och sjukv?rd, kollektivtrafik och en h?llbar utveckling i hela Sk?ne. V?rt h?gsta beslutande organ ?r regionfullm?ktige, som v?ljs direkt av inv?narna i Sk?ne. ? Region Sk?ne - Alla r?ttigheter f?rbeh?llna - version 1.6.5.1 Vi anv?nder cookies f?r att webbplatsen ska fungera p? ett bra s?tt f?r dig. Genom att surfa vidare godk?nner du att vi anv?nder cookies. Vad ?r cookies? Jag godk?nner

angelholmssjukhus.se Whois

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state:   active
domain:   angelholmssjukhus.se
holder:   region1211-00002
admin-c:   region1211-00002
tech-c:   region1211-00002
billing-c:  region1211-00001
created:   2001-01-05
modified:   2015-12-11
expires:   2019-01-05
nserver:   rsipm023.skane.se
nserver:   a.dns.songnetworks.se
nserver:   b.dns.songnetworks.se
nserver:   c.dns.songnetworks.se
dnssec:   unsigned delegation
status:   ok
registrar:  SE Direk